Dec 23, 2013

ၾကယ္ေတြတြက္ေရ
မိုးလိုေႂကြေတာ့
ဆုေတြကိုလည္း မေတာင္းရဲ။

တင္မင္းထက္
၂ဝ၁၃

0 comments:

  © Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP